Aplicacions

On s'empren els motors rdm?

Des de la indústria pesada fins a les aplicacions per al consumidor final

  • Sector de Tracció / Automatització i Transport
  • Sector Elevació
  • Sector de Ventilació
  • Sector de Bombament
  • Sector Alimentació i Hostaleria
  • Sector Màquina-Eina
  • Sector Mobilitat Elèctrica
  • Sector Generació Elèctrica
  • Sector Maquinària per a condicions ambientals especials, ATEX, Humitat, Temperatura, Ambients agressius, Immersió