Qualitat

La qualitat a rdm electric machines forma part del nostre ADN.

A rdm valorem la qualitat dels nostres dissenys i productes d'acord a multitud de paràmetres. No només el rendiment és el que compta.

Treballem en la integració motor-màquina com a resposta i millora del rendiment, l'eficiència, la resposta del motor, els transitoris, vibracions, soroll o qualsevol altre dels paràmetres coneguts. Dissenyem productes que sumen qualitat al seu màquina.

Sotmetem els nostres productes a exigents test de laboratori, així com a proves d'esforç i vida. En rdm, la qualitat no és negociable i per al seu control, comptem amb la més avançada tecnologia del sector a l'àrea de proves i assajos incloent un laboratori d'assaigs que permet caracteritzar els accionaments abans de lliurar-los, verificar el seu perfecte funcionament, i comprovar que les característiques exigides pel client es compleixen folgadament.

 El nostre laboratori d'assaigs es troba equipat amb:

  •  Banc de proves de màquines rotatives, amb frens adequats al rang de màquines a assajar (diversos frens amb parells d'1 a 100 Nm).
  •  Mesuradors digitals de potència.
  •  Oscil·loscopis.
  •  Sondes de temperatura.
  •  Sistemes automàtics d'adquisició i tractament de dades (data logger).

Els nostres equips ens permeten, entre altres assajos més específics, els corresponents a la determinació de característiques segons la norma IEC 60034 (actualitzada recentment per incloure la gamma d'eficiència IE4 i les màquines alimentades mitjançant convertidor).

Tramitem l'obtenció de certificats de compliment de normatives vigents