Motors a mida

rdm electric machines destaca per atendre les necessitats d'un mercat que necessita de màquines fetes a mida: a rdm electric machines investigació i desenvolupament (R + D) constitueixen la base que assegura la seva viabilitat futura.

rdm electric machines posseeix el seu propi departament de recerca i desenvolupament a Espanya. Els nostres enginyers són responsables del desenvolupament constant de productes, de la seva industrialització, del procediment de fabricació i de la seva verificació.

Les activitats R + D de rdm electric machines estan orientades a les necessitats del mercat i del client. Quan la combinació o modificació de productes estàndard no és suficient, desenvolupem solucions particulars. Aquestes poden ser tant modificacions de productes existents a la base de funcionament de la màquina elèctrica, com és el circuit magnètic, o com a desenvolupament de circuit magnètic i envoltants, totalment nous. El nostre departament d'enginyeria en Investigació i Desenvolupament està constantment cooperant amb centres de recerca i universitats, contribuint a que els nostres sistemes i màquines elèctriques satisfacin les exigències de la tecnologia més puntera.

Les tasques que determinen l'abast d'aquest servei es classifiquen en tres grans temes que poden ser tractats en la seva totalitat o de forma independent.

a) Selecció i aplicació de màquines elèctriques:

 • Estudi de les tipologia de màquina més adequades a la seva explicació.
 • Característiques a destacar, aplicació en si, particularitats.
 • Viabilitat sobre el producte.
 • Alternatives Tecnològiques des del disseny fins a la industrialització.

 b) Optimització de la màquina o sistema:

 • Estudi de la normativa a aplicar.
 • Adaptació i optimització de l'eficiència energètica de la màquina.
 • Mancances, prestacions i sobre prestacions.
 • Millora tècnica i econòmica.
 • Estudi tècnic i econòmic de la tipologia de màquina en la integració motor-màquina (DIRECT DRIVE).
 • Càlcul, dimensionament i definició de materials.
 • Desenvolupament dels prototips i assajos, Màquina-Aplicació.
 • Qualitat del producte, Control i Fiabilitat al servei del Client.

 c) Industrialització i Fabricació de la màquina:

 • Projecte d'Industrialització total o compartit
 • Estudi de costos i Inversions
 • Alternatives per adaptar-se al client com l'evolució del seu mercat.
 • Fabricació total o parcial de la màquina adaptant-se al client.
 • Seguiment de la producció i del funcionament de la màquina en la seva aplicació. DISSENY-QUALITAT-FIABILITAT en constant canvi. Mantenim viu el producte.