Motors Torque per a sistemes Direct Drive

La nostra gamma de motors destinats a aplicacions de baixes velocitats i parell elevat, denominats Gearless, Motors Parell o Motors Torque, es compon de dues sèries: Motors Torque amb carcassa i sense carcassa.

rdm - Motors Torque amb carcassa: Motors que ofereixen un rang de parells mitjans de 15 a 175Nm, Motors Torque complets destinats principalment a aplicacions en Sistemes "Direct Drive" o "Gearless" per a petites potències, en un rang de velocitats d'entre 60 a 160 rpm.

Aquesta gamma està definida en dues mides de motor: AE130 i AE180. Dimensionats mecànicament per suportar els esforços que ofereix el parell, proporcionen una gran solidesa i rigidesa en el seu acoblament i funcionament. El grau de protecció d'aquesta sèrie és IP55.

rdm - Motors Torque sense carcassa: Motors que ofereixen un rang de parells elevats de 50 a 600nm, estators i Rotors destinats principalment a aplicacions en Sistemes "Direct Drive" o "Gearless" per a potències mitjanes, en un rang de velocitats d'entre 60 a 160 rpm.

Aquesta gamma ha estat dissenyada per adaptar-se en gran part d'aplicacions o màquines que requereixin únicament de conjunt Estator-Rotor de tracció directa.

El nostre departament de rdm, suport al client, li proporciona tota la informació requerida per dur a terme la integració del nostre conjunt Estator-Rotor a la carcassa.

Si es necessita eix tractor, rdm el proporciona segons especificacions indicades per vostè.

La gamma està definida en tres mides motor: Mida G200, G300 i GE250, conjunts Estator-Rotor de rotor interior per les mides G200 i G300 i conjunts Estator-Rotor per a la grandària GE250, mida especialment dissenyat per a aplicacions que requereixen una baixa longitud de motor, conjunt Estator-Rotor en què podem adaptar mecànicament als requeriments del client tant en suport del Estator com de sortida d'eix de tracció.

Fabricats amb aïllament classe F i imants de neodimi, disposen d'un compactat en resina del bobinatge i de protecció total contra humitat.

Aquestes dues sèries de Motors Torque componen una sèrie de parells i velocitats nominals que poden ser adaptades o modificades segons requereixi el client per satisfer la optimització del producte o aplicació final. També segons disposicions i ambients de treball podem fer classe d'aïllament H o protecció IP 56, 65 o 67 segons client per a la sèrie de motors amb carcassa.

motor torque amb carcassa motor torque sense carcassa